top of page

Meet The Artists 藝術家

IMG_1605.JPG

Xuewu ​Zheng

Screen Shot 2022-12-24 at 7.46.22 PM.png

Jianyao Gao

IMG_2942.JPG

Lao Liu

64907801_2331062440479618_5638748170759438336_o.jpg

Zhimi Li

Screen Shot 2022-11-28 at 6.51.47 PM.png

Yaming Zhu

01300543613191147787955484544_s.jpg

Zhaoman Zeng

IMG_2476.JPG

Yanzhao Zhang

IMG_4896.JPG

Chao Liu

IMG_8670.JPG

Shufeng Kuang

Screen Shot 2022-09-12 at 5.10.54 PM.png

Weibin Zhu

Screen Shot 2022-09-12 at 5.07.36 PM.png

Yanhua Gao

Screen Shot 2022-09-12 at 5.08.46 PM.png

Chunjie Liu

Screen Shot 2022-09-12 at 5.07.28 PM.png

Jainqi Du

Screen Shot 2022-12-24 at 7.47.12 PM.png

​Guang Li

Screen Shot 2022-09-12 at 5.07.05 PM.png

Qi Cui

Screen Shot 2022-09-12 at 5.09.10 PM.png

Jingdong Shen

Screen Shot 2022-09-12 at 5.07.45 PM.png

Zhen Guo

Screen Shot 2022-09-12 at 5.11.49 PM.png

yigang Wang

bottom of page